Muhammad Rodhi

Muhammad Rodhi
20 postingan
RodhiJr
Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia.